مراحل پیشرفت پروژه

این پروژه در 5 فاز اجرایی با کندوکاو و جست و جو در سراسر کشور پرنعمت و با سخاوت ایران توانسته مناطقی که پتانسیل تولید محصولات به روش های سالم و ارگانیک، بدون استفاده از نهاده های شیمیایی با تکیه بر حفظ آب، خاک و سلامت بشریت دارند را شناسایی نماید و گاها به مناطق بکر و دست نخورده گام نهاده تا محصولاتی ارزنده را از دامان پر مهر طبیعت برگیرد و بر سر سفره های هم میهنانمان آورد.