شرکت توسعه پردیس مدرن

شرکت توسعه پردیس مدرن رستاک با بهره ‏گیری از دانش روز جهانی در زمینه تولید محصولات کشاورزی، اقدام به ساخت گلخانه مدرن و های تک به مساحت 18000 مترمربع در زمینی به وسعت 24000 مترمربع در شهرستان بابلسر استان مازندران نموده است. این گلخانه با استفاده از سیستم‏های تمام مکانیزه و اتوماسیون پیشرفته اروپایی، به عنوان بزرگترین مجموعه گلخانه‏ای پیشرفته خصوصی در ایران تلقی می‏گردد.

در حال حاضر با توجه به کشت محصولات کشاورزی بصورت سنتی، مقادیر متنابهی آب و خاک صرف تولید این محصولات شده که این روند به بحران کم آبی موجود می‏افزاید.

نیازسنجی بازارهای هدف و امکان ارز آوری در شرایط خاص کنونی از یک سو، وضعیت نامناسب اشتغال و معیشت هم‏میهنان و نیز بحران کم‏آبی موجود از سوی دیگر، ما را بر آن داشته است تا با بهره‏گیری از دانش فنی، فناوریهای به روز جهانی و نیز ایجاد بستر پایدار و چابک، صنعت کشاورزی استان را بهبود بخشیده و در راستای اهداف متعالی سازمانی گام برداریم.