modern paradise development توسعه پردیس مدرنmodern paradise development توسعه پردیس مدرنmodern paradise development توسعه پردیس مدرنmodern paradise development توسعه پردیس مدرنmodern paradise development توسعه پردیس مدرن

محصولات ارگانیک

روش های سالم و ارگانیک، بدون استفاده از کودهای شیمیایی با تکیه بر حفظ آب، خاک و سلامت بشریت تولید شده اند

آزمایشگاه مجهز

روش های سالم و ارگانیک، بدون استفاده از نهاده های شیمیایی با تکیه بر حفظ آب، خاک و سلامت بشریت دارند را شناسایی نماید

آبیاری قطره ای

بهره وری خاک و بهینه سازی تولید گام هایی برداشته و زمینه تولید و ارائه خدمات تخصصی در این حوزه را فراهم نموده است

تولید تخصصی در جهت تامین

 • لزوم گسترش و ترويج دانش کشاورزی ارگانیک
 • ارتقاء کمی و کیفی سلامت جامعه
 • آفت کش های ارگانیک و پایدار را برای کنترل بیماری
 • زوم گسترش و ترويج دانش کشاورزی ارگانیک
 • تامین محصول برای داخل و خارج از کشور
 • لزوم گسترش و ترويج دانش کشاورزی ارگانیک
 • ارتقاء کمی و کیفی سلامت جامعه
 • آفت کش های ارگانیک و پایدار را برای کنترل بیماری
 • زوم گسترش و ترويج دانش کشاورزی ارگانیک
 • تامین محصول برای داخل و خارج از کشور
 • لزوم گسترش و ترويج دانش کشاورزی ارگانیک
 • ارتقاء کمی و کیفی سلامت جامعه
 • آفت کش های ارگانیک و پایدار را برای کنترل بیماری
 • زوم گسترش و ترويج دانش کشاورزی ارگانیک
 • تامین محصول برای داخل و خارج از کشور

دسترسی پروژه به امکانات شهری و خاک حاصلخیز

1
2
3
4
modern paradise development توسعه پردیس مدرن
1

محل پروژه: دسترسی بینظیر

2

بابلسر : 8 دقیقه با ماشین تا شهر بابلسر

3

شهرک صنعتی : 3 دقیقه تا شهرک صنعتی بابلسر

4

قائمیه : 5 دقیقه با ماشین تا شهر قائمیه

ساير توليد كنندگان در سطح كشور در كمترين زمان ممكن ارتباط لازم را با محققين، مجريان و دارندگان دانش هاي بومي به نحو مطلوب برقرار و از تجارب موفق آنان در ايجاد فرصت هاي جديد جهت افزايش توليد كمي و كيفي محصولات با كمترين هزينه و بيشترين راندمان توليد بهره مند گردند.

با عنایت به لزوم گسترش و ترويج دانش کشاورزی ارگانیک و ارتقاء کمی و کیفی سلامت جامعه، اهمیت تلفیق دانش بومی با دانش روز و کشاورزی مدرن و مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي، این شبکه اقدام به شناسائي و گردهمایی کشاورزان فعال و یا داوطلب در زمینه کشاورزی سالم و ارگانیک نموده است.

شرکت های همکار و پشتیبان ما در این پروژه

شرکت زمین هوشمند آینده

خلاء موجود در استفاده از فناوری­های نوین در زمینه‌های مرتبط با کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در کشور، انگیزه اصلی تاسیس شرکت زمین هوشمند آینده، به عنوان شرکت تخصصی کشاورزی هوشمند و محیط زیست هوشمند در مجموعه تک‌وست بود. تجربه ارزشمند مجموعه تک‌وست به عنوان یک شریک راهبردی در ارائه راهکارهای فناورانه با نگاه به روندهای آتی جهانی و براساس تحلیل دقیق شرایط موجود و شناسایی گلوگاه­های بهره­وری در هر اکوسیستم، چراغ راه شرکت زمین هوشمند آینده در تدوین اهداف، چشم­انداز و برنامه­های راهبردی آن به منظور خلق ارزش برای مشتریان خود قرار گرفته است.

modern paradise development توسعه پردیس مدرن

شرکت زمین هوشمند آینده

خلاء موجود در استفاده از فناوری­های نوین در زمینه‌های مرتبط با کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در کشور، انگیزه اصلی تاسیس شرکت زمین هوشمند آینده، به عنوان شرکت تخصصی کشاورزی هوشمند و محیط زیست هوشمند در مجموعه تک‌وست بود. تجربه ارزشمند مجموعه تک‌وست به عنوان یک شریک راهبردی در ارائه راهکارهای فناورانه با نگاه به روندهای آتی جهانی و براساس تحلیل دقیق شرایط موجود و شناسایی گلوگاه­های بهره­وری در هر اکوسیستم، چراغ راه شرکت زمین هوشمند آینده در تدوین اهداف، چشم­انداز و برنامه­های راهبردی آن به منظور خلق ارزش برای مشتریان خود قرار گرفته است.

modern paradise development توسعه پردیس مدرن

شرکت زمین هوشمند آینده

خلاء موجود در استفاده از فناوری­های نوین در زمینه‌های مرتبط با کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در کشور، انگیزه اصلی تاسیس شرکت زمین هوشمند آینده، به عنوان شرکت تخصصی کشاورزی هوشمند و محیط زیست هوشمند در مجموعه تک‌وست بود. تجربه ارزشمند مجموعه تک‌وست به عنوان یک شریک راهبردی در ارائه راهکارهای فناورانه با نگاه به روندهای آتی جهانی و براساس تحلیل دقیق شرایط موجود و شناسایی گلوگاه­های بهره­وری در هر اکوسیستم، چراغ راه شرکت زمین هوشمند آینده در تدوین اهداف، چشم ­انداز و برنامه­ های راهبردی آن به منظور خلق ارزش برای مشتریان خود قرار گرفته است.

modern paradise development توسعه پردیس مدرن

سخن مشتریان

کشاورزی در حقیقت یک هنر و حرفه توأم با علم و تجربه در تولید محصولات زراعی و دامی در واحدهای کوچک و بزرگ سازمان یافته می باشد. این حرفه حدود دوازده هزار سال پیش توسط انسان شروع شد. همگام با شروع کشاورزی و توسعه آن تمدّن بشری نیز شروع شد و در مسیر توسعه و ترقّی قرار گرفت.

امروز، انسان بدون کشاورزی کار آمد و پایدار قادر به زندگی مجتمع و گروهی نخواهد بود و افزایش جمعیت انسان وابسته به پایداری افزایش تولیدات کشاورزی می باشد. پایداری در کشاورزی و تولیدات آن و جنبه های زیست محیطی و رابطه آن با منابع موجود و جمعیّت دنیا از اهمیّت خاصی برخوردار است.

تولید محصولات ارگانیک توسط پیشرفته ترین تکنولوژی

توسعه پردیس مدرن بدون توجه به رنگ و لعاب فریبنده محصولات، تنها به کیفیت و سلامت محصول پافشاری و تاکید می نماید و با زاویه ای انسان دوستانه و خداپسندانه وارد دریای پرتلاطم بازار خرید و فروش شده است. انرژی خود را برای جای دادن اهم گروه های غذایی مورد نیاز مردم که به روش های سالم و ارگانیک، بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی با تکیه بر حفظ آب، خاک و سلامت بشریت تولید شده اند، متمرکز نموده